ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

دانلود کامل مجموعه آموزشی Roman's Lab (قسمت 1 تا 113)

بیش از 18 گیگابایت!

به صورت کاملا رایگان!آپلود بر روی سرورهای Trainbit توسط خودم!

لینک های دانلود:

http://trainbit.com/files/5900561884/RL001_Learning_Openings_the_Easy_Way.7z
http://trainbit.com/files/0900561884/RL002_Sacrifices,_Tactics_and_Traps_that_End_Games_in_the_Opening.7z
http://trainbit.com/files/7400561884/RL003_Transition_to_the_Middlegame.7z
http://trainbit.com/files/3400561884/RL004_Art_of_the_Middlegame.7z
http://trainbit.com/files/9400561884/RL005_Rapid_and_Complete_Opening_Repertoire_for_the_Tournament_Player_for_White.7z
http://trainbit.com/files/4400561884/RL006_Rapid_and_Complete_Opening_Repertoire_for_the_Tournament_Player_for_Black.7z
http://trainbit.com/files/5400561884/RL007_Think_and_Play_Like_a_Grandmaster.7z
http://trainbit.com/files/1400561884/RL008_Comprehensive_Chess_Endings_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/0400561884/RL009_Comprehensive_Chess_Endings_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/6300561884/RL010_Greatest_Games_of_Chess_Ever_Played_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/9300561884/RL011_Greatest_Games_of_Chess_Ever_Played_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/8300561884/RL012_New_Improvements_in_Opening_Theory_for_the_Competitive_Player.7z
http://trainbit.com/files/7300561884/RL013_Maximize_Your_Opening_Success_with_Black_for_the_Ambitious_Tournament_Player.7z
http://trainbit.com/files/3300561884/RL014_Improve_your_Combinational_Preparation_and_Tactical_Skills_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/1300561884/RL015_Improve_your_Combinational_Preparation_and_Tactical_Skills_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/5300561884/RL016_Learn_to_Play_the_English_Opening_the_Easy_Way.7z.002
http://trainbit.com/files/0300561884/RL016_Learn_to_Play_the_English_Opening_the_Easy_Way.7z.001
http://trainbit.com/files/7100561884/RL017_Unbeatable_Secret_Weapons_for_Black.7z
http://trainbit.com/files/6100561884/RL018_Blitz_Chess_&_Secrets_for_Beating_Your_Chess_Computer_Programs.7z.002
http://trainbit.com/files/2300561884/RL018_Blitz_Chess_&_Secrets_for_Beating_Your_Chess_Computer_Programs.7z.001
http://trainbit.com/files/9100561884/RL019_Understanding_and_Dominating_Your_Chess_Games_with_Pawn_Structures.7z
http://trainbit.com/files/4100561884/RL020_Step_by_Step_Essential_Maneuvering_in_Closed_Positions.7z
http://trainbit.com/files/0100561884/RL021_The_Easy_Way_to_Play_the_King_s_Indian_Defense.7z
http://trainbit.com/files/5100561884/RL022_The_Easy_Way_to_Play_the_Scotch_and_Giuoco_Piano_Openings.7z
http://trainbit.com/files/6200561884/RL023_The_Easy_Way_to_Play_Grand_Prix_and_Reti_Opening.7z
http://trainbit.com/files/4200561884/RL024_Live_from_Las_Vegas_National_Open.7z.001
http://trainbit.com/files/3200561884/RL024_Live_from_Las_Vegas_National_Open.7z.002
http://trainbit.com/files/9200561884/RL025_Easy_Way_to_Beat_the_Pirc-Modern_Defence.7z
http://trainbit.com/files/2200561884/RL026_Nimzowitsch_s_My_System_With_75_Years_of_Improvements_Added_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/5200561884/RL027_Nimzowitsch_s_My_System_With_75_Years_of_Improvements_Added_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/0200561884/RL028_Easy_Way_to_Learn_The_King_s_Indian_Attack.7z
http://trainbit.com/files/3500561884/RL029_Mastering_The_Endgame._Part_1.7z.001
http://trainbit.com/files/1500561884/RL029_Mastering_The_Endgame._Part_1.7z.002
http://trainbit.com/files/2500561884/RL030_Mastering_The_Endgame._Part_2.7z
http://trainbit.com/files/5500561884/RL031_An_Opening_Repertoire_for_Black._Part_1.7z
http://trainbit.com/files/0500561884/RL032_An_Opening_Repertoire_for_Black._Part_2.7z
http://trainbit.com/files/7000561884/RL033_Crushing_Opening_Lines_for_White.7z
http://trainbit.com/files/6000561884/RL034_The_Nimzo_Indian_Defense.7z
http://trainbit.com/files/9000561884/RL035_Roman_s_Original_d4_Repertoire_for_White.7z
http://trainbit.com/files/8000561884/RL036_The_Art_of_Defense.7z
http://trainbit.com/files/5000561884/RL037_Opening_Encyclopedia._Part_1.7z
http://trainbit.com/files/0000561884/RL038_Opening_Encyclopedia._Part_2.7z
http://trainbit.com/files/8777061884/RL039_Opening_Encyclopedia._Part_3.7z
http://trainbit.com/files/7777061884/RL040_Opening_Encyclopedia._Part_4.7z
http://trainbit.com/files/9777061884/RL041_New_Lines_&_Novelties_in_the_Scotch_and_f4_Sicilian.7z
http://trainbit.com/files/3777061884/RL042_New_Lines_for_Pirc,_Center_Counter,_Scandinavian,_and_Accelerated_Dragon.7z
http://trainbit.com/files/1777061884/RL043_New_Lines_for_White_against_the_Caro_Kann,_Alekhine_&_French.7z
http://trainbit.com/files/2777061884/RL044_Lines_for_White_in_Grand_Prix,_French,_Hippo,_Latvian_&_Philidor.7z
http://trainbit.com/files/5777061884/RL045_New_Lines_for_Black_in_the_Accelerated_Dragon_and_Kings_Indian_Defense.7z
http://trainbit.com/files/8877061884/RL046_Most_Incredible_Tactics_and_Combinations_Ever_in_the_Endgame.7z
http://trainbit.com/files/6877061884/RL047_The_Most_Brilliant_Squeezes_Ever_in_the_Endgame.7z
http://trainbit.com/files/9877061884/RL048_f4_System_for_White_Against_the_Sicilian_Fianchetto_and_Non-Fianchetto.7z
http://trainbit.com/files/4877061884/RL049_Instructional_Masterpieces_in_The_King_s_Indian_Defense.7z
http://trainbit.com/files/3877061884/RL050_Unsound_Openings_and_How_to_Exploit_Them.7z
http://trainbit.com/files/8878061884/RL051_Building_Powerful_Attacks_by_Learning_Piece_Coordination.7z
http://trainbit.com/files/6878061884/RL052_Finding_Tactical_Solutions_in_Overwhelming_Positions.7z
http://trainbit.com/files/9878061884/RL053_Improve_Your_Ability_to_Calculate_Chess_Variations.7z
http://trainbit.com/files/4878061884/RL054_Capitalizing_on_Your_Opponent_s_Weakness_Created_in_the_Game.7z
http://trainbit.com/files/3878061884/RL055_A_Tribute_to_Bobby_Fischer.7z
http://trainbit.com/files/5878061884/RL056_Reverse_Openings_Advantages_and_Disadvantages.7z
http://trainbit.com/files/0878061884/RL057_Man_vs_Machine_4-4_Roman_vs_Rybka_(3100_).7z
http://trainbit.com/files/7678061884/RL058_Taking_Advantage_of_Common_Endgame_Mistakes.7z
http://trainbit.com/files/8678061884/RL059_Attacking_the_Kings_Indian_Defense_with_the_Samisch.7z
http://trainbit.com/files/6678061884/RL060_Attacking_Gambits.7z
http://trainbit.com/files/9678061884/RL061_Art_of_Instant_Attacks.7z
http://trainbit.com/files/0678061884/RL062_Russian_School_of_Chess_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/7978061884/RL063_Russian_School_of_Chess_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/8978061884/RL064_Russian_School_of_Chess_-_Part_3.7z
http://trainbit.com/files/3978061884/RL065_The_Difference_Between_Sound_and_Unsound_Ways_To_Play_Sharp_Openings.7z
http://trainbit.com/files/2978061884/RL066_New_and_Improved_Accelerated_Dragon.7z
http://trainbit.com/files/5978061884/RL067_Progressive_Way_of_Handling_the_Maroczy_Bind.7z
http://trainbit.com/files/0978061884/RL068_Qd6_Scandinavian._Underestimated_Weapon_for_Black_against_1._e4.7z
http://trainbit.com/files/6478061884/RL069_Anti-English._Complete_and_Ambitious_System_for_Black_against_1._c4.7z
http://trainbit.com/files/9478061884/RL070_Refuting_Lines_in_the_Opening_(French,_Caro_Kann,__more).7z
http://trainbit.com/files/5378061884/RL071_New_Improved_Lines_and_Novelties_in_the_Caro-Kann.7z
http://trainbit.com/files/0378061884/RL072_The_Complete_Grunfeld_Defense_with_New_Secrets_and_Novelties_(part_1).7z
http://trainbit.com/files/7178061884/RL073_The_Complete_Grunfeld_Defense_with_New_Secrets_and_Novelties_(part_2).7z
http://trainbit.com/files/8178061884/RL074_The_Dynamic_Catalan._An_Ambitious_Opening_Repertoire_for_White.7z
http://trainbit.com/files/6178061884/RL075_Slaying_The_Dragon.7z
http://trainbit.com/files/0178061884/RL076_1._d4_with_the_Aggressive_&_Revised_Dzindzi_Indian_Defense_-_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/6278061884/RL077_1._d4_with_the_Aggressive_&_Revised_Dzindzi_Indian_Defense_-_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/8278061884/RL078_Razor_Sharp_Lines_in_the_Semi_Slav_Defense_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/9278061884/RL078_Razor_Sharp_Lines_in_the_Semi_Slav_Defense_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/3278061884/RL078_Razor_Sharp_Lines_in_the_Semi_Slav_Defense_Part_3.7z
http://trainbit.com/files/1278061884/RL079_Dynamic_Positional_Lines_in_the_Semi_Slav_Defense_Part_1.7z
http://trainbit.com/files/2278061884/RL079_Dynamic_Positional_Lines_in_the_Semi_Slav_Defense_Part_2.7z
http://trainbit.com/files/5278061884/RL080_Reversing_Of_Well_Established_Evaluations_in_Giuoco_Piano_-_2_Knights_Defence.7z
http://trainbit.com/files/0278061884/RL081_Easy_and_Promising_Way_for_White_to_Play_Against_the_Najdorf_Sicilian.7z
http://trainbit.com/files/0578061884/RL082_System_for_White_for_the_Hippo,_Modern_and_Pirc.7z
http://trainbit.com/files/7078061884/RL083_Staggering_New_Novelties_for_White_in_The_Gran_Prix_Attack.7z
http://trainbit.com/files/8078061884/RL084_Rybkas_Quest_for_Replacing_The_Ruy_Lopez.7z
http://trainbit.com/files/6078061884/RL085_Understanding_the_Concept_of_Middlegame_Based_on_Opening_Strategy.7z
http://trainbit.com/files/9078061884/RL086_Highly_Instructive_and_Educational_games_for_the_Grand_Prix_Player.7z
http://trainbit.com/files/4078061884/RL087_Highly_Instructive_and_Educational_Games_for_the_Scotch_Player.7z
http://trainbit.com/files/5078061884/RL088_Highly_Instructive_and_Educational_Games_for_the_Accelerated_Dragon_Player.7z
http://trainbit.com/files/8788061884/RL089_Educational_Games_for_Black_to_Play_Against_the_Maroczy_Bind.7z
http://trainbit.com/files/1788061884/RL090_B&W_in_the_Burn_-_Morozevich_Variation_of_the_French_Defence.7z
http://trainbit.com/files/0788061884/RL091_Practical_Killer_Traps_and_Super_Sharp_lines_for_the_1.e4_Player.7z
http://trainbit.com/files/7888061884/RL092_Staggering_Novelties_that_Rewrite_Modern_Opening_Pages.7z
http://trainbit.com/files/8888061884/RL093_Highly_Instructive_&_Educational_English_Games.7z
http://trainbit.com/files/6888061884/RL094_Instructive_and_Educational_Dynamic_Reti_Games.7z
http://trainbit.com/files/9888061884/RL095_Scandinavian_Nf6_and_Qxd5_Center_Counter.7z
http://trainbit.com/files/4888061884/RL096_Dismantling_the_Petroff_Defence_at_The_Highest_Level.7z
http://trainbit.com/files/7688061884/RL097_Simple_and_Comfortable_Systems_in_the_Caro_Kann.7z
http://trainbit.com/files/8688061884/RL098_c3_Sicilian._Alapin_Variation.7z
http://trainbit.com/files/4688061884/RL099_Universal_Way_Against_the_Slav_Systems.7z
http://trainbit.com/files/1688061884/RL100_Centennial_Commemorative_Edition.7z
http://trainbit.com/files/8988061884/RL101_King_s_Indian.7z
http://trainbit.com/files/0688061884/RL102_Killing_The_Sicilian_with_The_Grand_Prix_Attack.7z
http://trainbit.com/files/7988061884/RL103_Winning_with_New_Attacking_Lines_Against_Highly_Popular_Openings.7z
http://trainbit.com/files/9988061884/RL104_Tactics_in_the_Najdorf.7z
http://trainbit.com/files/4988061884/RL105_Remarkable_Rejunevation_in_Scandinavian_Defence.7z
http://trainbit.com/files/3988061884/RL106_Strategy_Behind_Blockaded_Pawn_Positions_Right_Out_of_the_Opening.7z
http://trainbit.com/files/1988061884/RL107_How_to_Get_an_Advantage_with_Bad_Pawns.7z
http://trainbit.com/files/2988061884/RL108_Strategy_Behind_Learning_Tactics.7z
http://trainbit.com/files/5988061884/RL109_Strategy_Behind_Playing_Strong_Outposts.7z
http://trainbit.com/files/0988061884/RL110_Positional_Sacrifices_for_Strategical_Gains.7z
http://trainbit.com/files/6488061884/RL111_Highly_Instructional_Games_in_The_Queen_s_Gambit_Declined.7z
http://trainbit.com/files/7488061884/RL112_Critical_Positions_in_the_Nimzo-Indian.7z
http://trainbit.com/files/8488061884/RL113_New_Ideas_in_the_King_s_Indian.7z


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : trainbit ,files ,7zhttp ,part ,opening ,defense ,7zhttp trainbit ,defense part ,indian defense ,player 7zhttp ,defense 7zhttp ,player 7zhttp trainbit ,defense 7zhttp trainbit ,white 7zhttp trainbit ,indian defense 7zhttp
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Sonia Justin فروش فایل های کمیاب وبلاگ تخصصی دانش آموزان کلاس نهم رعد fivedollscash پاپیون نویسا بهداشت محیط با سِلف آموز، خودت ياد بگير